Opplevelser og langvarige inntrykk

Vi hjelper deg å utnytte nettets potensial - enten det er for å markedsføre produkter og tjenester eller informere.

Artikler


Markedsføringslovens paragraf 15

E-post markedsføring er en kostnadseffektiv, lojalitetsskapende og nesten for enkel måte å markedsføre seg på. Det er derfor viktig å sette seg inn i lovverket som omfatter e-post markedsføring:

§15 Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder.

I næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin).

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder likevel ikke for markedsføring der den fysiske personen kontaktes muntlig ved telefon.

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser.

Med elektronisk post menes i denne bestemmelse enhver henvendelse i form av tekst, tale, lyd eller bilde som sendes via et elektronisk kommunikasjonsnett, og som kan lagres i nettet eller i mottakerens terminalutstyr inntil mottakeren henter den. Herunder omfattes tekst- og multimediemeldinger til mobiltelefon.

Ehandelslovens bestemmelser, herunder § 9 om elektronisk markedsføring, gjelder i tillegg til bestemmelsen her.

Kilde: Lovdata

Foruten unntaket om eksisterende kundeforhold er det altså ikke tillat å sende e-post markedsføring til forbrukere eller individuelle jobb e-post adresser uten forhåndssamtykke. Det er imidlertidlig tillatt å sende til e-post adresser som ikke tilhører en bestemt fysisk person eller som oppgis som generell e-post adresse for firma eller organisasjon.

Kunden skal også ha mulighet til å reservere seg fra senere utsending på en enkel og gebyrfri måte, via f.eks. avmeldingsfunksjonalitet i bunnen av hver e-post utsending eller tilsvarende.

Prøv MailEd og hør med oss, dersom du vil prøve e-post markedsføring.

For de som �nsker � sette seg inn i detaljene rundt den nye markedsf�ringsloven anbefales Forbrukombudets veiledninger

Publisert under e-Løsninger - Onsdag 24. November 2009 av Jostein H.

Del med andre:

Kontakt

  • (+47) 41 00 00 40
  • moc.xrapsaidem@tsop
  • Send forespørsel
  • Drangedalsveien 2,
    3920 Porsgrunn

Nyhetsbrev påmelding

Hold deg oppdatert på artikler og tjenester fra Mediasparx.

 

Copyright

© 2000-2024 Mediasparx.com
- All rights reserved.