Opplevelser og langvarige inntrykk

Vi hjelper deg å utnytte nettets potensial - enten det er for å markedsføre produkter og tjenester eller informere.

Ideutvikling


Finn rett løsning

Vi har satt sammen disse hendige skjemaene for å fange din visjon. Tenk på skjemaene som en plan for prosjektet, som bidrar til å fastsette premissene slik at vi kan finne rett konsept for din suksess.

Logo
Fyll inn dine ideer,
så finner vi rett løsning.

  Web
Fyll inn dine ideer,
så finner vi rett løsning.

Ideutvikling web


Hver av beslutningstakerne bør fylle ut hver sin utgave og svare tilstrekkelig på spørsmålene de syns er relevant.

Generell infromasjon

Ditt navn: *
Firmanavn: *
E-post: *
Telefon:
Domene:

� ha en webside er ikke ett m�l i seg selv. En webside er derimot et verkt�y for � n� organisasjonens m�l.

N�v�rende l�sning

Hvilke spesifikke deler f�ler du fungerer godt og hvorfor:
Hvilke tre ting mangler eller ville du endret i dag hvis du kunne:
Hvor viktig er det � beholde n�v�rende utseende og stil:
Har dere bes�ksstatistikk vi kan f� tilgang til:

Ved � forankre websiden i organisasjonens strategi og m�lsetning, s�rge for samspill med bedriftens �vrige profilering og ha ett klart webkonsept, er det lettere � n� m�lene.

Grunnlag for ny l�sning

Grunnlag for ny l�sning (ny forretningsmodell, utdatert l�sning, ekspandert tjenestespekter, annen m�lgruppe):
Hva �nsker dere � oppn� med ny l�sning (�kt salg, merkevarebygging, bedre synlighet via s�kemotorer, redusere ressurser p� kundeservice)? G� gjennom b�de kortsiktige og langsiktige m�l:
Andre tiltak i tillegg til ny webl�sning, som er iverksatt for � im�tekomme nye m�l:

Mediasparx vektlegger brukervennlige l�sninger, som er intuitive og oversiktlige. V�re l�sninger fungerer like godt i eldre eller mindre brukte nettlesere, p� utskrift og h�ndholdte enheter.

M�lgruppe

Beskriv m�lgruppen (hvor ofte de er p� internett, hva benytter de vanligvis internett til). Gi eksempler p� alder, yrke, inntekt, kj�psvaner osv. Bruk s� mange detaljer som mulig om en eller flere typisk bes�kende:
Beskriv hva m�lgruppen benytter hjemmesiden til og prioriter hvis flere (s�ke informasjon, kj�pe et produkt eller tjeneste, bli medlem osv.):
Hvorfor velger m�lgruppen din bedrifts produkter og tjenester (pris, service, verdi osv.):

En kundes f�rsteinntrykk dannes som regel via markedsf�ringsmateriell, enten det er plakat, brosjyre, annonse eller webside.

Oppfatning

Bruk adjektiver og beskriv hvordan bes�kende burde oppfatte den nye l�sningen (seri�s, vennelig, morsom, fremtidsrettet osv.). Forklar eventuelle forskjeller fra n�v�rende l�sning:
Hvordan oppfattes bedriften i dag utenom web og �nsker dere � fremst� p� samme m�te via websiden:
Hvordan differensierer din bedrift seg fra konkurrenter og tror du kundene klarer � differensiere dere fra konkurrenter:
List opp betydelige konkurrenter med webadresser og spesifiser hva du liker ved disse:
Gi eksempler p� websider med webadresser du liker � uansett bransje og innhold. Spesifiser hva du liker ved disse:

Mange ser p� en webside som ett engangsprosjekt istedenfor en l�pende prosjekt. Tenk heller p� en webside som en stegvis prosess.
P� den m�ten vil websiden alltid v�re oppdatert, gi bedre resultater og vare lenger, istedenfor � underprestere mesteparten av levetiden.

Innhold

List opp innhold som skal benyttes fra eksisterende l�sning:
List opp innholdsfortegnelse til ny l�sning:
List opp interne innholds- kilder/produsenter:
�nsker dere forslag p� vedlikeholdsavtale/nettredakt�ravtale til innlegging og oppdatering av innhold:

Pust nytt eller forlenget liv i din webside med innholdsproduksjon, vedlikeholdsavtale eller nettredakt�ravtale.

Teknologi og markedsf�ring

Er det behov for funksjonalitet utover vedlikehold av websiden som for eksempel kundeinnlogging, handlevogn osv.? Beskriv eventuelle eksisterende l�sninger som skal inkluderes:
�nsker dere forslag p� annen funksjonalitet, som for eksempel nyhetsbrev, bla-brosjyre, s�kemotoroptimalisering, internettmarkedsf�ring osv:
Hvordan finner majoriteten ut om n�v�rende l�sning:
Hvilke andre tiltak f�rer til bes�k (oppf�ringer, linker, reklame, gaver osv.):
Har dere en planlagt markedsf�ringsstrategi for � promotere den nye l�sningen:
Forklar andre kortsiktige planlagte markedsf�ringstiltak fra lansering og etterf�lgende �r:

* Påkrevde felter

Kontakt

  • (+47) 41 00 00 40
  • moc.xrapsaidem@tsop
  • Send forespørsel
  • Drangedalsveien 2,
    3920 Porsgrunn

Nyhetsbrev påmelding

Hold deg oppdatert på artikler og tjenester fra Mediasparx.

 

Copyright

© 2000-2024 Mediasparx.com
- All rights reserved.