Opplevelser og langvarige inntrykk

Vi hjelper deg å utnytte nettets potensial - enten det er for å markedsføre produkter og tjenester eller informere.

Artikler


Markedsføringslovens paragraf 2b

E-post markedsføring er en veldig kostnadseffektiv, lojalitetsskapende og nesten for enkel måte å markedsføre seg på. Det er derfor viktig å sette seg inn i lovverket som omfatter e-post markedsføring:

Det er forbudt i næringsvirksomhet uten mottakerens forutgående samtykke å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin).

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder likevel ikke for markedsføring der den fysiske personen kontaktes muntlig ved hjelp av telefon.

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke markedsføring ved hjelp av elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å frabe seg slike henvendelser.

Med elektronisk post menes i denne bestemmelse enhver henvendelse i form av tekst, tale, lyd eller bilde som sendes via et elektronisk kommunikasjonsnett, og som kan lagres i nettet eller i mottakerens terminalutstyr inntil mottakeren henter den. Herunder omfattes tekst- og multimediemeldinger til mobiltelefon (SMS og MMS).

Ehandelslovens bestemmelser, herunder � 9 om elektronisk markedsføring, gjelder i tillegg til bestemmelsen her.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som omfattes av første ledd.

Kilde: Lovdata

Foruten unntaket om eksisterende kundeforhold er det altså ikke tillat å sende e-post markedsføring til forbrukere eller individuelle jobb e-post adresser uten forhåndssamtykke. Det er imidlertidlig tillatt å sende til e-post adresser som ikke tilhører en bestemt fysisk person eller som oppgis som generell e-post adresse for firma eller organisasjon.

Kunden skal også ha mulighet til å reservere seg fra senere utsending via avmeldingsfunksjonalitet i bunnen av hver e-post utsending eller tilsvarende "enkel og gebyrfri" anledning.

Ønsker du å begi deg på e-post markedsføring bør du undersøke MailEd.

Publisert under e-Løsninger - Onsdag 5. Juni 2008 av Jostein H.

Del med andre:

Kontakt

  • (+47) 41 00 00 40
  • moc.xrapsaidem@tsop
  • Send forespørsel
  • Drangedalsveien 2,
    3920 Porsgrunn

Nyhetsbrev påmelding

Hold deg oppdatert på artikler og tjenester fra Mediasparx.

 

Copyright

© 2000-2024 Mediasparx.com
- All rights reserved.